Home > Boeken > Uebungsmaterial

Uebungsmaterial

 

Übungsmaterial zur deutschen Grammatik
Für Hochschulen und gymnasiale Oberstufe

 

ISBN 978-94-90030-02-5 (boek, 209 pagina's)
Prijs: 25 euro (exclusief verzendkosten)
Auteurs: dr. A. P. ten Cate, drs. E.K. de Vries

 

Dit oefenboek voor Duitse grammatica richt zich vooral op de eerste jaren in het hoger beroepsonderwijs - en dan met name op de lerarenopleidingen - en op de bovenbouw van het vwo. De opbouw volgt niet in het bijzonder één bepaalde beschrijvende grammatica maar beoogt als oefenmateriaal naar keuze gebruikt te kunnen worden bij de verschillende grammatica’s die in de diverse opleidingen worden gebruikt.

Er is gekozen voor een gedetailleerde onderverdeling van de verschillende grammaticale onderwerpen zodat een flexibele of modulaire aanpak mogelijk is. Ook kan hiermee recht worden gedaan aan de diverse stadia in de taalverwerving van de taalleerder. Met de aanschaf van een kopieerlicentie voor een schoollocatie kunnen docenten/secties het materiaal op maat - bijvoorbeeld individueel gericht, verdeeld naar jaarlagen of remidiaal -n naar eigen inzicht en behoefte samenstellen.

Naast invulzinnen biedt het boek veel vertaalzinnen omdat vertaalzinnen de leerder een complexere talige situatie bieden, waarbinnen deze zijn of haar grammaticale competentie op een hoger niveau kan brengen. Bij de samenstelling van de zinnen is grotendeels uitgegaan van het productieve woordmateriaal op B1-niveau van het Europees Referentiekader, zoals dat is ingedeeld door de makers van Profile Deutsch V1.0.0 (Langenscheidt, 2002). Daarmee wil het boek idiomatisch aansluiten bij het proces van taalverwerving van de bovengenoemde doelgroepen.

Tevens bevat het boek een glossarium met grammaticale terminologie Duits-Nederlands inclusief voorbeelden in beide talen.

Antwoorden

Na uw bestelling kunt u een gebruikersaccount aanvragen voor de antwoorden. De antwoorden kunt u dan te allen tijde online raadplegen.

Klik hier voor uw aanvraag van een gebruikersaccount.

 

Kopieerlicentie

Voor gebruik op uw schoollocatie kunt u tevens een kopieerlicentie aanschaffen, waarmee flexibele inzet van het materiaal mogelijk is.

ISBN 978-94-90030-04-9

Prijs: 450 euro

Mailt u ons om deze PDF-licentie te bestellen.

Bereken hier de prijs per leerling bij gebruik over meerdere jaren.

Voorbeeld

Bekijk hier de inhoudsopgave, het voorwoord en enkele voorbeeldoefeningen.

Over de auteurs

Bram ten Cate is verbonden aan de opleiding Duitse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Erwin de Vries is docent aan het Willem Lodewijk Gymnasium Groningen, is tevens verbonden geweest aan de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen en was lerarenopleider Duits aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Mailt u ons voor nadere informatie.


Lees verder